குழந்தைகளின் உரிமைகள் பற்றிய மாநாடு, குற்றவிலக்கு மற்றும் பாரபட்சமின்மை பற்றிய பரிந்துரை.


கடந்த வருடம் CRC இன் 77 ஆவது அமர்வு மீதான அதன் பரிசீலனைக்குப்பின், சிறுவர் உரிமைகள் பற்றிய மாநாட்டின் கீழ் அரச கடமைகளை மீளாய்வு செய்யும் குழுவால் இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பரிந்துரைகளை EQUAL GROUND வரவேற்கிறது.
2017 ஆம் ஆண்டில் CRC இன் 77 வது அமர்வுக்கு EQUAL GROUNDல் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கருத்திட்ட அறிக்கையின் அடிப்படையில், இலங்கையின் அரசாங்கம் அகனள்/ நங்கை (lesbian), ஈரர் (bisexual), மாற்றுப் பால் இனத்தவர் (transgender) மற்றும் இருபாலர் (intersex) (LGBTI) குழந்தைகள் ஓரினச்சேர்க்கைக்கு எதிரான பாகுபாட்டை அகற்றுவதற்கான செயலூக்கமான, விரிவான உத்திகள் மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைத்தது. மேலும், அவர்களது பரிந்துரையில் இலங்கை LGBTI குழந்தைகளுக்கு எதிராக பாரபட்சத்தை ஓரின-பாலின நடத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம், சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளால் மாற்றுப் பால் இனத்தவர் (transgender) குழந்தைகளைத் தொந்தரவு செய்வதைத் தடுப்பது, மற்றும் LGBTI குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் உட்பட வன்முறை குற்றவாளிகளை நீதிக்கு முன் கொண்டுவருதல்.

பாடநூல் பாடத்திட்டத்திற்குள் பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவமின்மையின் கட்டாய கற்பித்தல் நடைமுறைகளை சேர்ப்பதற்கும் அதற்கேற்ப ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிப்பதற்கும் பரிந்துரைகளும் கோரப்பட்டது.

பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு, இக்குழுவானது தங்களது அக்கறைகளை முன்வைத்தது. அவற்றில் சில: ஆண் கற்பழிப்பு தொடர்பான சட்ட ஏற்பு, அவ்வாறான கற்பழிப்பு தொடர்பான அறிக்கைகள் வெளியிடபடுவதில்லை. அதற்கு காரணம் மக்களிடையே உள்ள குற்றவிலக்கு மற்றும் பாரபட்சமின்மை ஆகும்.
இலங்கையின் குற்றவியல் சட்டத்தின் 363 வது திருத்தம் மீளாய்வு செய்வதன் மூலம் ஆண் சிறுவர்களின் கற்பழிப்பு குற்றங்களை சட்ட ரீதியான குற்றம் சாட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனக் குழு பரிந்துரைக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க இலங்கை அரசாங்கத்தை அவர்கள் மேலும் வலியுறுத்துகின்றனர். மற்றும் இத்தகைய குற்ற செயல்களை பதிவு செய்ய இரகசியமான, சிறுவர்களால் பயன்படுத்த கூடிய ஊடகங்கள் உருவாக்கபட வேண்டும்.

LGBTI சமூகம் தொடர்பான பின்வரும் CRC செயற்குழு பரிந்துரைகளை நாம் முன்வைக்க விரும்புகிறோம்.

பிரிவு C. பொது கோட்பாடுகள்
பாகுபாடு இல்லாமை

16. பெரியவர்கள் மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு, குறைவான வயதுள்ள குழந்தைகளை இலக்காக கொண்டு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளை எடுக்கும்படி மற்றும் குழந்தைகள் உரிமைகள் வழங்குபவர்களாக நடத்தப்படுதல் தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக மாநில குழு வலியுறுத்துகிறது. மேலும், மாநிலக் கட்சி:

b) குறிப்பிட்ட மற்றும் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கைகளைக் கொண்ட செயல்திறன் மற்றும் விரிவான மூலோபாயத்தை ஏற்படுத்துவது, பாதிக்கப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலைகளில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாகுபாடுகளை அகற்றுவதற்கான உறுதியான சமூக நடவடிக்கைகள் உட்பட, சிறுபான்மையினர் அல்லது பழங்குடி இனத்தவர்கள் அல்லது பழங்குடி சிறுபான்மையினர் குழுக்கள், சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள், கிராமப்புறங்களில் வாழும் குழந்தைகள், அகதி மற்றும் உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்த குழந்தைகள், தெரு சூழ்நிலைகளில் குழந்தைகள், வெளிநாட்டில் உள்ள புலம்பெயர்ந்தோரின் குழந்தைகள், நிறுவன பராமரிப்பு, குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தைகள், அகனள்/ நங்கை (lesbian), ஈரர் (bisexual), மாற்றுப் பால் இனத்தவர் (transgender) மற்றும் இருபாலர் (intersex) (LGBTI) குழந்தைகள்;

© LGBTI சிறுவர்களுக்கு எதிரான பாரபட்சம், ஓரின பாலின செயல்களில் ஒழுங்குபடுத்துதல், சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளால் திருநங்கைகளைத் தொந்தரவு செய்வது, மற்றும் வன்முறை, பாலியல் துஷ்பிரயோகம் உட்பட, LGBTI சிறுவர்களின் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்களைத் தீர்ப்பது;

(f) அனைத்து வயதினருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கட்டாய பாடசாலை பாடத்திட்டத்திற்கு பாகுபாடு மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவற்றில் பிரிவுகளை உள்ளடக்கி, கற்பித்தல் மற்றும் அதன்படி தொடர்ந்து ஆசிரியர்களை பயிற்றுவித்தல். பிரிவு E. குழந்தைகள் எதிரான வன்முறை பாலியல் சுரண்டல் மற்றும் துஷ்பிரயோகம்

23. பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் குழந்தைகளை துஷ்பிரயோகம் செய்வதற்கான முயற்சிகளைக் கண்டறிந்தாலும், இந்தக் குழு கவனத்தில் கொண்டுள்ளது:

(b) ஆண் கற்பழிப்பு மற்றும் ஆண் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் தொடர்பாக சட்ட ரீதியான ஏற்பு இல்லாததால், ஒழுங்கற்ற முறையில் குற்றம் சாட்டப்படுதல், ஓரினச்சேர்க்கை குற்றத்தை குற்றம் செய்தல், மற்றும் “உணர்ச்சிகள்” என்று அழைக்கப்படுவதில் வெட்கப்படுதல் போன்றவை.
24. குழந்தைகள் பாலியல் துஷ்பிரயோகம் மற்றும் குழந்தைகளை சுரண்டுவதை தடுக்கும் ஒரு பயனுள்ள மற்றும் விரிவான கொள்கையை உருவாக்குவதற்காக மாநிலக் கட்சியைக் குழு வலியுறுத்துகிறது, குழந்தை ஆபாசம் உட்பட, பாதிக்கப்பட்ட குழந்தை மீட்பு மற்றும் சமூக மறுசீரமைப்பை ஊக்குவிப்பதற்கான செயல் முறையினை ஏற்படுத்துமாறு, மாநில கட்சியை வலியுறுத்துகிறது:

(b) ஆண் சிறுவர்களின் சட்டரீதியான கற்பழிப்பு குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 363 ஐ மறுபரிசீலனை செய்ய உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மற்றும் இந்த விவகாரத்தில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கபட வேண்டும். மற்றும் இத்தகைய குற்ற செயல்களை பதிவு செய்ய இரகசியமான, சிறுவர்களால் பயன்படுத்த கூடிய ஊடகங்கள் உருவாக்கபட வேண்டும்.

முழுமையான இறுதி முடிவுகளைக் கீழே காணவும்

Continue reading this…

LGBT வன்முறைக்கு எதிராக நாம் எழுந்து நிற்க வேண்டும்


LGBT வன்முறை பற்றிய மெளனத்த்தை தகர்த்தல்
வன்முறை வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் சூழ்நிலைகளிலும் ஏற்படும்.LGBT சமூக மக்கள் பெரும்பாலும் அவர்களது குடும்பத்தினர், சகவாதிகள் மற்றும் அதிகாரத்திலுள்ள நபர்கள் மூலம் உணர்ச்சி உடல் மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். இலங்கையில் உள்ள LGBTIQ சமுதாயத்திற்கு வெளிப்படையான பாதுகாப்பு இல்லாததால் இத்தகைய சூழ்நிலைகள் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாது காணப்படுகின்றது.
நீங்களோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்த மற்றொரு நபரோ பாலியல் நடத்தை அல்லது பால் நிலை அடையாளத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வன்முறைக்கு உட்படுத்தபடிருப்பின் அல்லது பாதிக்கப்பட்டிருப்பின் எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். சட்ட, மருத்துவ மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியான ஆலோசனையுடனான ஆதரவை எம்மால் உங்களுக்கு வழங்க முடியும் .
தொலைபேசி அழைப்பு 0114 334277 | TEXT/WHATSAPP – 0777677333

FACEBOOK

[1] அகனள்கள் (பெண் ஓரினசேர்கையாளர்கள் ) பெரும்பாலும் தங்கள் விருப்பத்திற்கு எதிராக திருமணத்திற்குள் தள்ளப்படுகிறார்கள்.இதன் விளைவாக அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உடல், உள மற்றும் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

[2] பாலின வெளிப்பாடுகள் மற்றும் பாலியல் நடத்தை என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு அகனள்(பெண் ஓரினசேர்கையாளர்) ஜோடிகள் தாக்கப்படுகின்றனர் மற்றும் வாய்மொழி மூலம் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர் .

[3] பொலிஸ் அதிகாரிகள் ஆண் ஓரின சேர்க்கையாளர்களை தன்னிச்சையாக கைதுசெய்து அச்சுறுத்துவதனால் உணர்ச்சி ரீதியான மற்றும் உடல் ரீதியான இன்னல்களுக்கு இவர்கள் உட்படுத்தபடுகிறார்கள்.

[4] ஆண் ஓரினசேர்கையாளர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் பாலியல் நடத்தை மற்றும் பாலின வெளிப்பாடு காரணமாக அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் சகவாதிகள் மூலம் பாலியல் துஷ்பிரயோக்த்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

[5] பாலின அடையாளம் மற்றும் வெளிப்பாடு காரணமாக சட்டத்தை செயற்படுத்துபவர்களால் திருநங்கைககள் பாலியல் ரீதியாக துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தபடுகிறார்கள்.

[6] பாலின அடையாளம் மற்றும் வெளிப்பாடு காரணமாக திருநங்கைககள் தெருக்களில் வாய்மொழி, உடல் மற்றும் பாலியல் ரீதியான துஷ்பிரயோகங்களுக்கு உள்ளாக்கப்படுகின்றனர் .

[7] பிறப்புறுப்பு பற்றி திருநம்பிகளிடம் நாளாந்தம் சட்டத்தை செயற்படுத்துபவர்கள், மருத்துவ துறை மற்றும் வேலை செய்யும் இடத்தில் உள்ளவர்கள் மூலம் வெளிப்படையாக கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தொடர்ச்சியான மற்றும் கடுமையான இன்னல்களை அனுபவிகின்றனர்.

[8] பாலின அடையாளம் மற்றும் வெளிப்பாடு காரணமாக திருநம்பிகள் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களால் “குணமாக்கல்” எனும் பாலியல் துஷ்பிரயோகதுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர்.

BREAK THE SILENCE

Continue reading this…

Find peace of mind: free counseling service for LGBTIQ persons

LEARN MORE

134 பிரசாரத்துடன் இன்று ஒன்றுசேருங்கள்!

134 வருடங்கள் குற்றமாக்கப்பட்டுள்ளது!
134 வருடங்கள் பாகுபாட்டுடன் கூடியதாக எமது உரிமைகள் மீறப்பட்டுள்ளன!
134 வருடங்கள் போதும்! உங்களுக்கும் 134 பிரசாரத்துடன் ஒன்றுசேர பல வழிகளுள்ளன

1. விண்ணப்பத்திற்கு கையொப்பம் வைக்கவும்

2. காணொளி – ஏனெனில் கணொளிகளால் பேச முடியும்.

3. திடீர் நிகழ்ச்சிகள் – ஒருரையொருவர் சந்தியுங்கள். யோசனைகளை நிஜமாக்குங்கள். உலகை மாற்றுங்கள்.

4. விளம்பர உபகரணங்கள் – விளம்பர உபகரணங்கள் அணிந்து இந்த பிரச்சாரத்திற்கு ஆதரவு அளிக்கவும்

5. தாராளமாகப் பேசுங்கள் – ஏதேனும் செய்யக் கூடிய யரையாவது நீங்கள் அறிந்தவர்கள் தெரிந்திருப்பின் நாம் அவரைப்பற்றி அறிந்துகொள்ள விரும்புகின்றோம்.

EQUAL GROUND 134 பிரசாரத்திற்கு நீங்கள் தயாரிக்கும் காணொளி தயாரிக்க
நிகழ்வுகள் திட்டமிட உபகரணங்கள் வழங்குதல் போன்றவைக்கு உதவளிக்களாம்.

எமது Facebook கணக்கை பின்பற்றி 134 பிரச்சாரத்தின் நிகழ்வுத் தகவல் (பாப் அப்களை, மன்றங்கள் போன்றவைஇ காணொளிகள.) பற்றி அறிவித்துக்கொள்ளுங்கள்

134 பிரசாரத்துடன் இன்று ஒன்றுசேருங்கள்!

Continue reading this…

EQUALITY பத்திரிகை வெளியீட்டு

கொழும்பு, இலங்கை. 20 டிசம்பர் 2016

இலங்கையில் LGBTIQ பரிந்துபேசல் நிறுவனமான EQUAL GROUND ஆனது, கொழும்பில் இன்று
தமது முதலாவது LGBTIQ EQUALITY சஞ்சிகையை அறிமுகப்படுத்தியது. EQUALITY
(சமத்துவம்) என பொருத்தமாக தலைப்பிடப்பட்ட இந்த சஞ்சிகை, இலங்கையில் பல்வேறு
சஞ்சிகைகள் பிரசுரிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் LGBTIQ சார்ந்து பிரசுரிக்கப்படும் முதலாவது
சஞ்சிகையாகும்.

“ரெயின்போ நியுஸ்” செய்திமடல் ஊடாக LGBTIQ சமுதாயத்திற்கும், அதன் பங்காளர்களுக்கும்
EQUAL GROUND ஆனது 12 வருடங்களாக சேவையாற்றி வருகின்றது. LGBTIQ சமுதாயத்தின்
உறுப்பினர்கள் தமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கான மற்றும் இலங்கையில் உள்ள
அனைத்து வாசகர்களுக்கும் தமது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் தளம் ஒன்றை உருவாக்கும்
கருவியாக இந்த சஞ்சிகை அமையும்.

*“இந்த நாட்டின் LGBTIQ சமுதாயத்தினர் அனைத்து மூன்று மொழிகளிலும் பங்களிக்கக் கூடிய
தளம் ஒன்றை உருவாக்குவதே எமது நோக்கமாகும். பிரதேசம், இனம், அல்லது சமூக அந்தஸ்து
என்ற பாரபட்சமின்றி எந்தவொரு உறுப்பினரும் முன்வந்து, தமது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு
சமமான சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்”* என EQUAL GROUND இன் நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளர் ரொசான
பிளேமர்-கல்தேரா தெரிவித்தார். *“தமது தொழில் அல்லது வர்த்தகத்திற்கு பிரசாரம் செய்வதற்கு இளம்
தொழில் முனைவோர், புகைப்படக் கலைஞர்கள், கலைஞர்கள், மற்றும் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த
ஏனையோருக்குமான தளமாகவும் அது இருக்கும்”* என அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.
இலங்கையில் முதலாவது EQUALITY அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுடன், மேலும் ஏற்றுக்கொள்ளும்,
ஐக்கியமான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் மனித நேய சமூகத்தினை நோக்கி EQUAL GROUND மேலும்
ஒரு படியெடுத்து வைத்துள்ளது.

நிறுவனத்தைப் பற்றி:

EQUAL GROUND என்பது இலங்கையில் பெண் சமபாலுறவினர், ஆண் சமபாலுறவினர்,
இருபாலுறவினர், திருநங்கைகள், இடைப்பாலினர் மற்றும் பால் தொடர்பில் சந்தேகம் உள்ளவர்கள்
(LGBTIQ) சமுதாயத்தின் பொருளாதார, சமூக, கலாசார, சிவில் மற்றும ; அரசியல் உரிமைகளை
நாடும் இலாபநோக்கற்ற நிறுவனமாகும். அனைத்து LGBTIQ தனிநபருக்கும் பாதுகாப்பான இடத்தை
உருவாக்குவதற்கு மற்றும் உளநலன், பொருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல் வலுவூட்டல்,
சுகாதாரத்திற்கான அணுகும் வசதி, கல்வி, வீடமைப்பு மற்றும் LGBTIQ இற்கான சட்ட பாதுகாப்பு
உள்ளடங்கலாக சுய உதவிக்கு சந்தர்ப்பங்களை வழங்குவதற்கு நாம் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளோம்.
இலங்கையில் LGBTIQ சமுதாயத்தினையும், எமது எதிர்ப்பாலுறவு சகோதரர்கள் மற்றும
நண்பர்களின் பரந்தளவு அடையாளங்களை உள்ளடக்கிய இலங்கையில் உள்ள உண்மையான
கலப்பு நிறுவனமாக EQUAL GROUND உள்ளது.

தொடர்பு விபரங்கள்:

தொலைபேசி 94-11-2806184ஃ 94-11- 5679766
தொலைநகல்: 94-11-2805704
இணையம்: http://www.equal-ground.org
Web Blog: https://equalground.wordpress.com/
Twitter: EQUALGROUND
Facebook: facebook.com/EQUALGROUND
Youtube: youtube.com/user/equalground123

Continue reading this…

ம.வி.மு (பா.உ) நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ சமபாலீர்ப்பு மீது கொண்ட வெறுப்புணர்வு

மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியர் நலிந்த ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் ஓர் நேர்காணலில் ‘‘நான் முற்றிலும் சமபாலீர்ப்பினர் , ஈரர் மற்றும் திருநர் ஆகியோரின் உரிமைகளுக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றேன் .இது ஒரு மானிடத்தேவை அன்று , இது வருங்கால சந்ததி உருவாக்கத்திற்கு பாதகமாக அமையும் . விஞ்ஞான பூர்வமான ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் கண்டறிந்த விடயம் என்னவென்றால் இவ்வாறான உணர்வுகள் ஏற்படுவது என்பது கடின மன அழுத்தத்தினால் ஆகும் .மனித மனம் கடுமையான மனஅழுத்தத்திற்கு அல்லது அவ்வாறான சூழ்நிலையில் வாழும் போது இவ்வகையான அசாதாரண உணர்வுகள் ஏற்படுகின்றது . உதாரணமாக மனிதர் காட்டில் வாழ்ந்த போது இவ்வகையான நடத்தை காணப்படவில்லை சிறையில் அடைக்கப்படும் போது இவை அவதானிக்கப்படலாம் .நான் ஆண் , பெண் இடையிலான திருமணத்தையே நம்புகின்றேன் .சம பாலீர்ப்பு திருமணங்கள் அசாதாரணமானவையாகவே கருதுகின்றேன். இது மனித பரிமாண வளர்ச்சியில் பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும்’‘ என்று தெரிவித்திருந்தார்.

இது இடது சாரிக்கட்சியாக தம்மை அடையாளப்படுத்திகாட்டிக்கொள்ளும் இலங்கையின் மக்களின் சமத்துவத்திற்காக எப்போதும் குரல் கொடுக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் உண்மை உருவமா ? ஈகுவல் க்ரவுண்ட்ஸ் ( Equal ground) அமைப்பு வைத்தியர் ஜயதிஸ்ஸவின் இந்த வெறுப்புணர்வு கொண்ட கருத்தை வன்மையாக கண்டிப்பதோடு இந்தக்கூற்றுத்தொடர்பில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் கருத்து என்ன என்பதனை இலங்கையின் சமபாலீர்பினர் ,ஈரர் ,திருநர், இடையிலிங்கத்தோர் மற்றும் பாலீர்ப்பு தொடர்பில் கேள்விகளுடன் வாழ்வோர் சார்பில் கேட்டு அதற்கான பதிலை எதிர்பார்த்து நிற்கின்றோம்.

Continue reading this…